LifeVac - Hemmakit

89,95 € 69,95 €

LifeVac is a patented life-saving device proven to be the most effective way to help a child or adult during a choking emergency. The Proven No. 1 Solution For Choking Emergencies

Includes:

  • 3 masks: 1x pediatric mask 1x small mask and 1x large mask
  • Lifevac suction device
  • Easy instruction guide


LifeVac är en patenterad livräddande anordning som visat sig vara det mest effektiva sättet att hjälpa ett barn eller en vuxen under en kvävningssituation. Den beprövade nr 1-lösningen för kvävningsolyckor.

Innehåller:

  • 3 masker: 1x pediatrisk mask 1x liten mask och 1x stor mask
  • Lifevac suganordning
  • Enkel instruktionsguide

This product does not have any reviews yet be the first to write one.