LifeVac - Hjemmesett

€ 89,95 € 69,95

LifeVac is a patented life-saving device proven to be the most effective way to help a child or adult during a choking emergency. The Proven No. 1 Solution For Choking Emergencies

Includes:

  • 3 masks: 1x pediatric mask 1x small mask and 1x large mask
  • Lifevac suction device
  • Easy instruction guide


LifeVac er et patentert, livreddende hjelpemiddel som har blitt bevist som den mest effektive måten å hjelpe et barn eller en voksen på under et nødstilfelle med kvelning. Den bevist beste løsningen for kvelningstilfeller.

Inkludert:

  • 3 masker: 1 for babyer, 1 liten maske og 1 stor maske
  • LifeVac vakuumenhet
  • Enkel instruksjonsmanual

This product does not have any reviews yet be the first to write one.